Islam Untuk Semua Umat

Sejarah Islam

Artikel-artikel yang berkaitan dengan sejarah Islam ini mayoritas mengambil artikel-artikel sejarah yang disumbangkan oleh Prof. Dr. Nazeer Ahmed, PhD., ditambah dengan tulisan-tulisan dari sumber-sumber lainnya.Masa Keimanan
 1. Wafatnya Nabi Muhammad SAW
 2. Umar bin Khattab
 3. Perang Saudara
 4. Ali bin Abi Thalib Kwh
 5. Muawiyah
 6. Karbala
 7. Karbala: Isu Modern
 8. Umar bin Abdul Aziz
 9. Revolusi Abbasiah
Periode Klasik
 1. Perkembangan Mazhab Fiqh
 2. Imam Ja'far as Sadiq
 3. Harun al Rasyid
 4. Filosofi dan Science
 5. Al Khwarizmi
 6. Al-Kindi
 7. Al Masudi
 8. Kemunculan Turki
 9. Pertempuran Manzikert
 10. Pembunuhan
 11. Mahmud Al Ghazna
 12. Permulaan Perang Salib
 13. Perang Salib Yerusalem
 14. Salahuddin Ayyubi
 15. Penaklukan Delhi
 16. Constantinopel – Kekalahan tahun 1204
 17. Asal Mula Kekaisaran Ottoman (Utsmani)
 18. Fatimiyah di Mesir
 19. Abdur Rahman III dari Spanyol
 20. Murabitun
 21. Kejatuhan Cordoba
 22. Kejatuhan Granada
 23. Islam di Persia
 24. Islam di Afrika
 25. Mansa Musa
 26. Askiyah Muhammad
 27. Maulana Rumi
 28. Imam Abu Hanifa
Periode Pasca Mongol
 1. Kedaulatan Wanita dalam Islam
 2. Sultana Delhi, Razia
 3. Ratu Mesir, Shajarat al Durr
 4. Jenghiz Khan
 5. Kejatuhan Baghdad
 6. Pertempuran Ayn Jalut
 7. Ghazan yang Agung
 8. Pembaharuan Spiritual di Dunia Islam Pasca Mongol
 9. Para Sufi India dan Pakistan
 10. Ibn Batuta
 11. Timur Samarqand
 12. Pertempuran Ankara
 13. Islam di Indonesia
 14. Masuknya Islam ke Malaysia
 15. Penaklukan Constantinople
Kekaisaran Asia
 1. Kemunculan kaum Safavid
 2. Pertempuran Chaldiran
 3. Kekalifahan berpindah ke Istanbul
 4. Babur di Delhi
 5. Akbar, Moghul yang Agung
 6. Pertempuran Lepanto
 7. Pengepungan kedua Vienna
Permulaan Masa Kolonial
 1. Kehancuran Portugis di Samudera India
 2. Pertempuran Qasr al Kabir
 3. Penghancuran Timbaktu
 4. Perdagangan Budak Atlantic 
 5. Kebangkitan Inggris
 6. Pertempuran Plassey
 7. Kebangkitan Ekonomi Kredit Global
 8. Mesir dan Canal (Terusan) Suez 
Perlawanan dan Reformasi
 1. Tippu Sultan
 2. Syah Waliullah Delhi
 3. Syekh ibn Abdul Wahhab dari Najd
 4. Utsman Dan Fuduye
 5. Kebangkitan Perlahan India
 6. Sir Syed Ahmad Khan
 7. Tanzimat Kekaisaran Ottoman
 8. Sultan Abdul Hamid II
 9. Revolusi Konstitusional di Persia – 1906
 10. Perang Dunia Pertama dan Pembubaran Kekhalifahan
Tinjauan Singkat
 1. Marginalisasi Muslim – Sebuah Tinjauan Singkat
Masa Modern
 1. Pemisahan India
 2. Pakistan – Tradisi, Reformasi dan Modernisme dalam Kemunculan Pakistan
 3. Afghanistan – Tanah Gagah Perkasa, Tanah Duka
 4. Indonesia – Perjuangan untuk Kemerdekaan
 5. Perang Kemerdekaan Algeria – 1954-62
 6. Jamaluddin al Afghani
 7. Hakikat dan Cinta dalam Puisi Urdu (Dari Iqbal sampai Faiz)
 8. Prinsip-prinsip Kepemimpinan dalam Perang dan Damai
 9. Keimanan dan Dialog Peradaban
 10. Revolusi Arab 2011 
 11. Krisis Suez 1956
 12. Islam di Amerika - Sebelum 9/11 
 13. Hikayat Dominansi Anglo-American (1799-2025 M)
 14. Minyak Iran dan Coup Mosaddeq tahun 1953
 15. Khomeini dan Revolusi Iran 1979
 16. Kesan Spiritual dari Haji
 17. Revolusi Libya, Dirancang di paris 
 18. Pakistan di dalam Mata Banteng 
Kronologi
 1. Kronologi
 2. Kalifah, Imam dan Dinasti 
Pendidikan - Suatu Tinjauan Sejarah 
 1. Madrassah – Evolusi Historis dari Syllabus
 2. Madrassah – Madrassah-madrasah kuno India, Pakistan dan Bangladesh
 3. Madrassah – Pola Dasar Budaya
 4. Madrassah – Tujuh Kehidupan Madrassah
 5. Madrassah – Issue-issue modern